kompas wijzer

Informatie

Wij staan open voor nieuwe suggesties, aanvullende ideeën en verhalen/foto's uit de oude doos. De initiatiefnemers streven ernaar de toren toegankelijk te maken en te houden voor zoveel mogelijk partijen.

Partners

Onderstaande partijen hebben elkaar gevonden in dit project:

  • Studio 110 Architectuur
  • Lanceerplatform Richting Raak
  • Notass
  • Rijksdienst Cultureel Erfgoed
  • Vitens
  • Rabobank
  • Adviesbureau Jessica Rateland
  • Gemeente De Ronde Venen

Investeerders:

Heeft u interesse om te investeren, neem dan contact op met de initiatiefnemers via info@kompastoren.nl.

Sponsors:

Er is ons veel aan gelegen om de toren zo toegankelijk mogelijk te maken. Met financiële steun van derden zijn we beter in staat om de realisatie, renovatie en andere diensten laagdrempelig aan te bieden. Denk bijvoorbeeld aan rondleidingen en bijeenkomsten. Ook particuliere steun is van harte welkom.