kompas wijzer

1937   - Watertoren Mijdrecht

Aan de Industrieweg in Mijdrecht staat sinds 1937 de bijna 41 meter hoge watertoren.

Aan het eind van de 19e eeuw werd het aanbod van schoon drinkwater steeds nijpender. De oude systemen verspreidden ziektes als cholera en tyfus. De watertoren maakte deel uit van het nieuwe waterleidingsysteem. Het verhoogde reservoir leverde de benodigde druk.

De opdracht kwam van 'de Drinkwaterleiding Noord-West Utrecht (DNWU)'. De toren werd ontworpen door ingenieur
J. Gerber van technisch ingenieursbureau MABEG in Utrecht. In 1937 werd het gebouw opgetrokken uit baksteen. Samen met de kerktorens en het hoofdkantoor van Johnson Wax vormde het jarenlang een belangrijk en markant herkenningspunt vanuit de Polder Groot Mijdrecht.

Inmiddels is het Industrieel Erfgoed. Op 18 april 2005 werd de toren buiten gebruik gesteld door de eigenaar Vitens. Na bijna 70 jaar verliest het gebouw de oorspronkelijke functie.

Mijdrecht 1985
Uit: Mijdrecht negenhonderd jaar, 1985

Deze foto is vlak na de bouw van de watertoren gemaakt. De toren stond toen in het midden van de drooggelegde polder Groot Mijdrecht. Op de voorgrond is het stationsgebouw aan de huidige Rondweg duidelijk te herkennen.

Met de komst van o.a. Johnson Wax, in de jaren '60-'70 van de vorige eeuw kwam de ontwikkeling van het industrieterrein op gang.